Прозорість та інформаційна відкритість

Статут Руданської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу 

 Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 Інформація про використання публічних коштів 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість,порядок надання та оплати 

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Руданської СЗШ І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)